Noorderparkbad in Amsterdam

Project Beschrijving

De buitengevel van het zwembad lag in handen van Rogé Metselwerken. Het ontwerp van de architect vroeg om een speciale techniek, waar het metselbedrijf gelukkig al ruim ervaring in had. Hierdoor is het niet zomaar een buitenmuur geworden, maar een heus kunstwerk. Inmiddels is vanaf de weg goed te lezen dat hier het Noorderparkbad staat; deze letters zijn namelijk op ingenieuze wijze in de muur zelf gemetseld. Het metselwerk moest aan de mal in een ronding gemetseld worden.

De muren zijn bovendien in wild verband gemetseld met de doorstrijk voeg-techniek. Vervolgens laag om laag afwisselend vlak en 15 mm terug. De 15 mm terug liggende laag moest bovendien vertind worden met witte specie. De letters werden echter een project op zich. Van tevoren tekende de uitvoerder van Rogé, naar voorbeeld van de architect, letter voor letter helemaal uit. Deze tekeningen moesten heel precies gevolgd worden tijdens de bouw, maar het is gelukt. “Het was een hele uitdaging, maar het is echt een mooi stukje werk geworden,” concludeert Jacob Jan Oostra tevreden.