Voegen

Voegen is het afwerken met specie van de naden van bakstenen bij metselwerk. Het beschermt tegen weersinvloeden en heeft een esthetische functie. De kwaliteit van voegwerk wordt bepaald door de samenstelling van de voegmortel, de bewerking en eventueel de nabehandeling. Voegen kent twee verschillende technieken: traditioneel voegen en doorstrijken.

Traditioneel voegen

Traditioneel voegen is een techniek waarbij de metselmortel eerst wordt uitgekrabd en daarna voegmortel wordt toegevoegd en afgewerkt. Hier zijn dus twee aparte mortels voor nodig. Alle denkbare vormen van afwerking zijn mogelijk.

Doorstrijken

Doorstrijken is een techniek waarbij de metselmortel direct wordt afgewerkt. Metselen en voegen gebeurt dus tegelijkertijd in tegenstelling tot het traditionele metselen en voegen. De metselwortel is tevens voegmortel. Doorstrijken wordt alleen toegepast bij nieuw metselwerk. Het belangrijkste voordeel van doorstrijken is de langere levensduur. Omdat met maar één mortel wordt gewerkt ontstaat één monolithisch geheel.
> Voorbeeldprojecten voegen