Steigerbouw

Betrokkenheid in bouw steiger

Zonder steigerbouw is metselen onmogelijk. Afhankelijk van de wensen kan Rogé de gehele steigerbouw verzorgen of werken met materiaal van de opdrachtgever. In beide gevallen geldt dat altijd inspraak wil hebben in de steiger. Omwille van de veiligheid en werkbaarheid wil ze o.a. meebepalen hoe een steiger wordt gebouwd en welke steigerslagen waar en hoe worden toegepast.

Rogé Metselwerken verzorgt de steigerbouw

Rogé kan de hele steigerbouw of een gedeelte ervan zelf verzorgen. Geheel betekent inclusief het steigermateriaal, transport van en naar de bouw en montage en demontage van de steiger. Rogé werkt hoofdzakelijk met het type Layer (systeem) steiger.

Werken met steiger opdrachtgever

Rogé kan ook met het materiaal van de opdrachtgever werken. Haar voorkeur gaat dan uit naar een systeemsteiger. Ook voert Rogé dan graag nog overleg over de steigerbouw zelf.