Verticaal Metselen

Project Beschrijving

Verschillende foto's waarin Rogé verticaal aan het metselen is.